Gopi Shah, M.D.

Gopi Shah, M.D.

  • Otolaryngology
  • Pediatric Otolaryngology
Education & Training
  • Medical School - Tulane University School of Medicine (2003-2007)
  • Residency - Thomas Jefferson University Hospital (2007-2012), Otolaryngology
  • Fellowship - UT Southwestern Medical Center (2013-2014), Pediatric Otolaryngology
  • Fellowship - Vanderbilt University Medical Center (2012-2013), Research

Clinical Focus

  • Pediatric Otolaryngology

See More