Tahir Shaikh, M.D.

Tahir Shaikh, M.D.

  • Internal Medicine - Digestive and Liver Diseases
Education & Training
  • Fellowship - McGill University (2012-2014), Gastroenterology
  • Residency - University of Ottawa (2009-2012), Internal Medicine
  • Medical School - McGill University Faculty of Medicine (2005-2009)